MARKER Marek Dąbek
O firmie
Nasi klienci
Referencje
Produkty
Usługi
Kontakt
Usługi

Kompleksowa obsługa stacji benzynowych, warsztatów, magazynów paliw, jednostek straży pożarnej, itp.


- usuwanie tłustych plam z wszelkiego rodzaju podłoży,

- mycie elewacji budynków,

- usuwanie nalotów na piaskowcu, itp.

- dostarczanie środków utrzymania czystości (puste opakowania odbieramy przy kolejnej dostawie)

- dostarczanie do klienta czystego sorbentu,

- odbiór od klienta zużytego sorbentu,

 - odbiór odpadów urządzeń elektrycznych i elektronicznych,

- odbiór zużytych materiałów filtracyjnych, tkanin, ścierek i ubrań ochronnych, itp.


Na wszystkie powyższe odpady klient otrzymuje kartę odpadu.


 
O firmieNasi klienciReferencjeProduktyUsługiKontakt